Ogłaszamy wielki sukces! W dniu 29.03.odbyła się V edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej TECHWIM organizowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz firmę Tenaco.

W olimpiadzie uczestniczyły liczące się szkoły z branży mechanicznej ( między innymi z Bydgoszczy, Włocławka, Świecia, Żnina i inne).

I…mamy mistrzów! Sebastian Kiliński z IV TM został laureatem (zajął pierwsze miejsce), a Patryk Janus z IIITM ulokował się na drugim miejscu.

Po zmaganiach umysłowych uczestnicy zwiedzali laboratoria wydziału, gdzie prezentowano miejsca pracy studentów z nowoczesnymi metodami badań naukowych.

Opiekunami byli nauczyciele: Adam Grzelczak i Józef Ksieniewicz.