29 listopada 2016 r. młodzi rekonstruktorzy przygotowali happening, 
podczas którego pokazali swoje osiągnięcia. Zaprezentowane zostały 
filmy, zdjęcia i rekwizyty. Rozdano ulotki promocyjne. Uczestnicy grupy 
opowiadali o swojej pasji i zachęcali kolegów do wspólnej zabawy, w 
wyniku czego zapisano nowych kandydatów, chętnych do wstąpienia w 
szeregi pasjonatów rekonstrukcji.