Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna zakupiła dwa hełmy za środki
pozyskane we własnym zakresie. Hełmy wykonane są metodą ręcznego kucia na
gorąco. Posłużą do odtwarzania rekonstrukcji średniowiecznych.