20 września 2016 roku Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcujna – dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Żninie – pojechała do Biskupina. Młodzi pasjonaci przedstawili scenki dotyczące pochodzenia strojów, opowiadali o postaciach, które nosiły prezentowane szaty. W scenerii “BISKUPIN ARCHEO – FASHION WEEK” spacerowali m.in. Werter i Lotta, Mieszko i Dobrawa czy Stanisław August Poniatowski. Historia strojów oraz postaci, które mogły prezentowane stroje nosić – interesowała zarówno młodszych, jak i seniorów. Dziewczęta zaprezentowały taniec dawny. W czasie przerwy między tańcami uczyły zwiedzających, jak wykonywać taneczne figury. Chłopcy pokazywali miecze i łuki, opowiadając o pochodzeniu broni. Wszyscy członkowie grupy rozdawali ulotki pomocyjne. Tym razem grupa nawiązała kontakt z zespołem prowadzonym przez rodzinę Dawidowicz, zajmującą się kaligrafią, ale również tańcami dawnymi. Zespół ten chętnie udzieli instruktażu o tańcach dawnych naszym uczniom przed kolejnym występem w Biskupinie. Zawarliśmy również znajomość z Martyną Stachowiak, zajmującą się ręcznym szyciem strojów. Chociaż pogoda nie sprzyjała paradowaniu w historycznych sukienkach – wszyscy uczestnicy dzielnie spisywali się w swoich rolach.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski