20 września Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcujna - dzięki wsparciu 
Starostwa Powiatowego - będzie w Biskupinie prezentować scenki, stroje i elementy 
rycerskiej zbroi. Młodzież opowie o modzie średniowiecznej i średniowiecznych 
torturach. Dziewczęta zatańczą średniowieczny taniec oraz będą rozdawać ulotki
promocyjne.