Jak każdego roku w każdej szkole, tak i u nas na Browarowej, początek września to nowe wyzwania dla uczniów i nauczycieli. Uroczyście nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 1.09.2016r. na apelu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski. Towarzyszyło nam szacowne grono gości m.in.: wicestarosta żniński pan Andrzej Hłond, przewodnicząca Rady Powiatu Józefa Błajet, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ks. Sławomir Rydz, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Żninie pani Danuta Łochowicz, komendant Powiatowej Policji w Żninie pan podinsp. Artur Krajewski z oficerem prasowym  nadkom. Krzysztofem Jaźwińskim.

Po raz pierwszy w murach ZSP rozpoczęli naukę przyszli specjaliści architektury krajobrazu; kontynuowane jest kształcenie techników informatyków, mechaników, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, a także w klasach zawodowych: operatora maszyn  skrawających i wielozawodowej. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a przy  sztandarze reprezentowali ich liderzy: Jagoda Mrówczyńska (TŻiUG), Julia Milińska (TAK), Maciej Kowalski (TI), Filip Klimowicz (TM), Kamila Kordek (TB), Miłosz Małecki (ZSZ – operator) i Weronika Kaczmarska (ZSZ – wielozawodowa). Wymienieni uczniowie odebrali również z rąk pana dyrektora Leszka Kowalskiego legitymacje szkolne.

Za wszystkich trzymamy kciuki, by w tym roku szkolnym zrealizowali swoje plany i osiągnęli cele, które sobie dzisiaj stawiają. Powodzenia!

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski