Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego stał się okazją do uroczystego podziękowania za pracę paniom z administracji i obsługi, które, po wielu latach zawodowo związanych z naszą szkołą, rozpoczęły właśnie nowy etap swojego życia – emeryturę. Pan dyrektor Leszek Kowalski, w imieniu całej społeczności szkolnej, przekazał wyrazy uznania i symboliczne kwiatki pani Marii Strzemkowskiej i pani Dorocie Sarnowskiej. Życzymy pogody ducha, wielu radosnych chwil i zapraszamy do odwiedzania szkoły, gdy tylko Panie się za nami stęsknią.