Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego stał się okazją do uroczystego podziękowania za pracę paniom z administracji i obsługi, które, po wielu latach zawodowo związanych z naszą szkołą, rozpoczęły właśnie nowy etap swojego życia – emeryturę. Pan dyrektor Leszek Kowalski, w imieniu całej społeczności szkolnej, przekazał wyrazy uznania i symboliczne kwiatki pani Marii Strzemkowskiej i pani Dorocie Sarnowskiej. Życzymy pogody ducha, wielu radosnych chwil i zapraszamy do odwiedzania szkoły, gdy tylko Panie się za nami stęsknią.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski