Na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym odbyło się ogólnopolskie spotkanie pt. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”. Uczestniczyli w nim m.in. Wiceminister Edukacji Teresa Wargocka, posłowie na Sejm, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, dyrektorzy szkół zawodowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe.

Zostaliśmy tam zaproszeni ze względu na jedne z najlepszych wyników egzaminów zawodowych w województwie oraz szeroki wachlarz kształcenia w poszukiwanych zawodach.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali tam praktyczne umiejętności, jakie nabywają w trakcie kształcenia zawodowego. Na stanowisku żnińskiego technikum można było m.in. skosztować wyroby cukiernicze przygotowane przez nauczycieli i uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły torty przygotowane przez młodych adeptów sztuki kulinarnej Klaudię Rachwał i Jakuba Ratajczaka. Ozdobą stoiska były dekoracje z owoców „wyczarowane” sztuką carvingu. O atrakcyjności naszej oferty może świadczyć bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji przygotowanym przez uczniów szkoły stanowiskiem ekspozycyjnym prezentującym ich prace.