Informujemy, że uczennica III klasy Technikum Budownictwa, zajęła I miejsce w powiecie w konkursie na prezentację multimedialną dotyczącą profilaktyki zażywania dopalaczy. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Agnieszka Kwiatkowska, bo o niej mowa, weźmie udział w II etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

aga

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski