Dnia 18 marca grupa uczniów z klasy III i IV Technikum Mechanicznego brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej “TechWim”, organizowanej przez Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Uczestnikami tych zmagań była młodzież  technikum o zawodach z branży mechanicznej z woj. kujawsko-pomorskiego.

Na początku udaliśmy się na aulę, gdzie  odbyło się uroczyste powitanie i przedstawiono nam idee i cele Olimpiady. Organizatorzy przedstawili regulamin i przystąpiliśmy do rozwiązywania zadań konkursowych. Zmagania z zadaniami (bardzo trudnymi) trwały około godziny, potem udaliśmy się na zwiedzanie laboratoriów.

Zobaczyliśmy miedzy innymi pracownię energii odnawialnej, pracownię pomiarów, pracownię wytrzymałości materiałów i dział tworzyw sztucznych. Wyposażenie tych pracowni było bardzo imponujące a prowadzący w sposób miły i przystępny przedstawili ćwiczenia, z którymi na co dzień zmagają się studenci.

Przy ogłaszaniu wyników wręczano oprócz nagród dla uczestników, podziękowania dla Dyrektorów Techników i opiekunów. Opiekunami byli Adam Grzelczak i Józef Ksieniewicz, którym za nietypowy dzień nauki dziękujemy.

 

 

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski