Młodzi z „Browarowej” zapraszają koleżanki i kolegów ze szkół gimnazalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Młodzieżowej Grupie Rekonstrukcyjej, która rozpoczęła działalność przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Uczestnicy projektu dzięki grantowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Żninie wezmą udział w warsztatach improwizacyjnych i zajęciach szperaczy. Ponadto pojadą na zlot grup rekonstrukcyjnych, a także pójdą na wycieczki w poszukiwaniu zapomnianych miejsc pamięci. Zainteresowani mogą zgłosić chęć udziału mailowo z adresu na stronach browarowa.pl lub zsp.znin.pl do końca marca b.r. Serdecznie zaprasza organizatorka, Wioletta Olesiak.

 

mgr

Powyższe zdjęcie wykonała Pani Wioletta Olesiak

Zafascynowani kulturą dawną uczniowie klasy drugiej technikum żywienia i usług gastronomicznych:

od lewej – Klaudia Rachwał, Aleksandra Horka, Jakub Ratajczak i Anna Piątkiewicz.