Dnia 26 listopada 2014 r mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Bydgoszczy w Urzędzie Wojewódzkim.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1) otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia średniej ocen z zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z naszej szkoły nagrody te zostały przyznane dwójce uczniów Darii Boruch z klasy IV Technikum Technologii Żywności oraz Mariuszowi Sucharskiemu z klasy IV Technikum Informatycznego.  Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych!!!