Przedstawiciele Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” z Poznania zwrócili się z prośbą do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pana Leszka Kowalskiego o możliwość przeprowadzenia w szkole prelekcji. Pan dyrektor wyraził zgodę i w związku z tym dnia 28 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji z pełnoletnimi uczniami naszej placówki.

Prelekcję prowadzili: Paula Maning oraz Mateusz Superczyński, uczeń klasy III technikum mechanicznego z ZSP, który niedawno dołączył do Drużyny Szpiku. Tego dnia była również możliwość oddania krwi, ponieważ pod szkołę został podstawiony krwiobus, a jednocześnie można było zgłosić swoją kandydaturę, jako potencjalnego dawcy szpiku.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się czym jest szpik, jak się go pobiera, jakie warunki trzeba spełnić, aby być dawcą, a także podczas prezentacji poznali historię chorych na nowotwory oraz dawców szpiku.

Spotkanie zorganizowały opiekunki samorządu uczniowskiego: pani Edyta Szóstak-Ławińska, Anna Szkutnicka i Beata Borowiak-Jaźwińska.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski