Przedstawiciele Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” z Poznania zwrócili się z prośbą do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pana Leszka Kowalskiego o możliwość przeprowadzenia w szkole prelekcji. Pan dyrektor wyraził zgodę i w związku z tym dnia 28 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji z pełnoletnimi uczniami naszej placówki.

Prelekcję prowadzili: Paula Maning oraz Mateusz Superczyński, uczeń klasy III technikum mechanicznego z ZSP, który niedawno dołączył do Drużyny Szpiku. Tego dnia była również możliwość oddania krwi, ponieważ pod szkołę został podstawiony krwiobus, a jednocześnie można było zgłosić swoją kandydaturę, jako potencjalnego dawcy szpiku.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się czym jest szpik, jak się go pobiera, jakie warunki trzeba spełnić, aby być dawcą, a także podczas prezentacji poznali historię chorych na nowotwory oraz dawców szpiku.

Spotkanie zorganizowały opiekunki samorządu uczniowskiego: pani Edyta Szóstak-Ławińska, Anna Szkutnicka i Beata Borowiak-Jaźwińska.