Witamy w nowym roku szkolnym, który w naszej szkole rozpoczął się 1 września o godz. 9.00 uroczystym apelem. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Sylwia Furmaniak i Adrian Woźniak.

Do naszej społeczności dołączyło ponad 180 koleżanek i kolegów, którzy wybrali naukę w jednej z siedmiu klas pierwszych:

I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,€“ wychowawca: p. Lidia Paprot

I Technikum Mechanicznego,€“ wychowawca: p. Agnieszka Mielcarzewicz

I Technikum Budownictwa,€“ wychowawca: p. Krystyna Jaworska

I Technikum Informatyczne,€“ wychowawca: p.  Robert Cieniawa

Ia  Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wychowawca: p. Paweł Kwaśniewski

Ie Zasadnicza Szkoła Zawodowa,€“ wychowawca: p. Marek Rospenda

Id Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wychowawca: p. Lidia Droszcz

Kulminacyjnym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów, którzy zobowiązali się jak najlepiej wypełniać swoje szkolne obowiązki. Teraz pozostało tylko spełnić te przyrzeczenia. A zatem życzymy owocnej pracy nie tylko pierwszakom, ale wszystkim uczniom ZSP w Żninie.

Od 12.03 do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Młodzież do szkoły nie przychodzi. Dotyczy to również praktyk zawodowych klas technikum, zajęć z projektów unijnych. Młodociani pracownicy z klas BS I St. nie uczęszczają do szkoły, ale w dni praktyk zawodowych chodzą do pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie sprzedawcy mają zawieszone zajęcia od 16 - 25.03.2020.
Zachęcam młodzież do wykorzystania czasu na nadrobienie zaległości w nauce na zasadzie samokształcenia i e-learningu w porozumieniu z nauczycielami! Przypominam o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad higieny.
Dokładne informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem;
dyr. szkoły Leszek Kowalski