Dnia 13 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W uroczystej gali udział wzięli uczniowie następujących klas:

III a ZSZ z wychowawcą panem Januszem Kurasem

III d ZSZ z wychowawcą panią Krystyną Jaworską

III e ZSZ z wychowawcą panią Anną Szkutnicką

III f ZSZ z wychowawcą panią Marzeną Podsiadło

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Dyrektor Leszek Kowalski, Pani Wicedyrektor Alina Frankowska, Pan Wicedyrektor Jacek Owsianny, Kierownik Szkolenia Praktycznego –Pani Halina Katafiasz, Kierownik Warsztatów Szkolnych Pan Karol Osuch oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu –Pani Edyta Szóstak-Ławińska.

Podczas apelu wręczone zostały statuetki „Płomienie”, wykonane na warsztatach szkolnych, w następujących kategoriach:

Społecznik Przemysław Gołdyn z klasy III a ZSZ

DowcipniśJakub Kozłowski z klasy III d ZSZ

Miss wdzięku Gracjana Nieziemska z klasy III e ZSZ

Mister wdziękuDaniel Dychtanowicz z klasy III e ZSZ

Sportswoman Izabela Bauza z klasy III d ZSZ

SportsmanSebastian Skurzyńska z klasy III a ZSZ

FachowiecMichał Weitz z klasy III f ZSZ

Nagrodę specjalną za udzielanie się na rzecz szkoły i środowiska lokalnego dla Przemysława Gołdyna ufundowała Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Edyta Szóstak-Ławińska..

Oficjalnego powitania gości oraz złożenia życzeń absolwentom ZSZ dokonał Pan Dyrektor Leszek Kowalski. Uroczystość prowadzili uczniowie: Sara Jarolewska i Michał Małkowski.

Galę uświetniły wspaniałe występy muzyczne w wykonaniu: Pauliny Kieruj i Dawida Kowalewskiego.

Uroczystość przygotowały: pani Anna Szkutnicka, pani Edyta Szóstak-Ławińska i pani Beata Borowiak-Jaźwińska.