Dnia 25 kwietnia żegnaliśmy się w szkole z naszymi tegorocznymi maturzystami:

 • IV Technikum Mechanicznego – wychowawczyni pani Agnieszka Mielcarzewicz
 • IV Technikum Informatycznego – wychowawca pan Marek Góralski
 • IV Technikum Technologii Żywności – wychowawczyni pani Wioletta Olesiak
 • III Liceum Ogólnokształcącego – wychowawca pan Radosław Swigon.

Swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta pan Andrzej Hłond i przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie pani Józefa Błajet.

Podczas apelu wręczone zostały statuetki „Płomienie” w następujących kategoriach:

 • Społecznik – Joanna Boińska z klasy III LO,
 • Kawalarz – Krzysztof Kubiak z klasy IV TM
 • Najpiękniejsza – Małgorzata Balcerowska z klasy IV TTŻ,
 • Najpiękniejszy – Krzysztof Kubiak z klasy IV TM,
 • Sportowiec (dziewczyna) – Daria Wróblewska z klasy III LO,
 • Sportowiec (chłopak) – Filip Sławski z klasy III LO.

Symbolicznymi „Sowami” dla najlepszych w nauce, ufundowanymi przez przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu panią Edytę Szóstak-Ławińska i radnego Powiatu Żnińskiego pana Roberta Luchowskiego, nagrodzenie zostali:

 • Katarzyna Kaczmarek z klasy IV TTŻ,
 • Karol Woźniak z klasy IV TM,
 • Jakub Sobkowski z klasy IV TI,
 • Marzena Sójka z klasy III LO.

Uroczystość prowadzili uczniowie: Sara Jarolewska z klasy I TB i Michał Małkowski z klasy I TI. Galę uświetniły wspaniałe występy muzyczne w wykonaniu: Judyty Ulatowskiej z klasy Ib TŻiUG, Pauliny Kieruj z klasy I TI i Dawida Kowalewskiego z klasy III TI.

Uroczystość przygotowały: pani Anna Szkutnicka, pani Edyta Szóstak-Ławińska i Beata Borowiak-Jaźwińska.

Za wszystkich 80 absolwentów trzymać będziemy kciuki na egzaminach. Nie dajcie się stresowi i pokażcie, na co Was stać!